Údržba interiérových dverí a zárubní

 1. Vlhkosť

  Výrobky sú určené pre používanie v interiérových priestoroch, kde je vlhkosť 40-50%. Ak sú tieto hodnoty mimo tejto škály, môže dojsť k nezvratným deformáciám a k trvalému poškodeniu dverí a zárubní, takisto nesmú byť vystavené neprimeranému množstvu vody.

 1. Teplota

  Ak by prišlo k extrémnemu rozdielu teplôt (viac ako 10%) v miestnostiach, ktoré oddeľujú interiérové dvere, môže prísť k prehnutiu dverí.

 1. Klimatické podmienky pre používanie dverí a zárubní zakúpených u nás:

  - minimálna teplota je 10°C, maximálna teplota 35°C

  - teplotný rozdiel dvoch oddelených interiérov maximálne 10°C

  - vlhkostný rozdiel dvoch oddelených interiérov maximálne 10%

  - relatívna vlhkosť vzduchu v interiéri v rozmedzí 40-50%

 1. Ošetrovanie dverí a zárubní

  Pre bežné ošetrovanie od prachu odporúčame použiť suchú handru, resp. veľmi jemne namočenú vo vode. Neodporúčame používať agresívne čistiace prostriedky alebo rozne drôtenky a kefy. Sklenené plochy odporúčame čistiť klasickými prostriedkami na sklo, vyvarujte sa styku so zasklievacím rámčekom. Pri rekonštrukcii, napr. pri maľovaní odporúčame používať zakrývaciu fóliu, pozor však na lepiace pásky, niektoré môžu poškodiť povrchovú úpravu zárubne, či dverí, najprv treba na málo viditeľnom mieste vyskúšať vhodnosť pásky.

 1. Údržba

  Dvere a zárubne netreba nijako zvlášť udržovať po technickej stránke, niekedy je však potrebné dvere nastaviť. Jedenkrát do roka treba premazať pohyblivé časti zámku.

 1. Mechanická odolnosť

  Povrch dverí a zárubní je nutné chrániť od možného poškodenia ostrými predmetmi, ktoré ho môžu nezvratne zničiť. Dvere nikdy násilne neotvárajte, pokiaľ sú zamknuté, pri otváraní a zatvárania dverí vždy používajte kľučku.

 1. Dôležité upozornenia

  Pri otváraní a zatváraní môže dôjsť k poraneniu, privretiu prstov (hlavne pri deťoch)

  Pozor na sklenené plochy, pri rozbití môže prísť k vážnym zraneniam, odporúčame zaistiť dvere napríklad pri prievane. Vyvarovať sa neprimeranému tlaku na sklo.

  Dvere otvárajte a zatvárajte vždy tak, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo poraneniu osôb

PRAJEME VÁM PRÍJEMNÉ UŽÍVANIE VÝROBKOV ZAKÚPENÝCH U NÁS

Product added to wishlist
Product added to compare.

Tento web používa súbory cookies nevyhnutné na správne fungovanie webstránky a jej funkcionalitu pre užívateľov.